Algemene voorwaarden

Allereerst, wanneer je ons echt zou kennen zou je weten dat we het liefst geen voorwaarden
hanteren en er geen beroep op hoeven doen. Dit willen we graag zo houden.
Je kunt er dan ook van op aan dat we in ieder contactmoment ons uiterste best om je een
unieke en leerzame ervaring te bieden. Wij geloven in de kracht van ‘overdeliveren’ en maken
dat in de praktijk waar. Niet zonder reden krijgen we mooie referenties en blijven onze
opdrachtgevers voor lange tijd verbonden.
Mochten we toch een beroep moeten doen op onze algemene voorwaarden, dan hanteren wij
deze voorwaarden als uitgangspunt. Geen gekke voorwaarden, onverwachte langlopende
contracten of kleine lettertjes die niet in jouw belang zijn of ons belang zijn, maar in ons
wederzijdse belang.

I Algemeen
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy®
2. “Ondernemerschap Academy®”, ‘we’, ‘wij’ en/of ‘ons’ : Ondernemerschap Academy®,
gevestigd in Utrecht aan de (3581 BK) Maliesingel 39-40 en ingeschreven in het Handelsregister
van de KvK Utrecht onder Erik Smithuis Producties B.V. met nummer 67110037.
3. “Klant”, ‘je’ en/of ‘jij’: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die we kunnen helpen met één
(of meerdere) van onze diensten en producten met wie een overeenkomst is of wordt afgesloten
of aan wie we een offerte hebben verstrekt.

Artikel 2 Ondernemerschap Academy®
1. We hebben al vele klanten mogen begeleiden, dit doen we door onze ondernemersexpertise,
businesservaring en visie op ondernemerschap met andere ondernemers te delen
tijdens seminars, masterclasses, in coachingsessies en adviestrajecten.
2. Wil je een transitie maken met je hele bedrijf en/of branche, dan begeleiden we dit voor alle
medewerkers met een In Company programma om echt de gewenste verandering te creëren.

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die je
met ons aangaat.
2. Je deelname aan een seminar of masterclass impliceert dat je deze algemene voorwaarden
aanvaard.
II Seminars, masterclasses & events

Artikel 4 Inschrijving
1. Je schrijft je in voor deelname aan een inspirerende seminar, high impact masterclass of ander
event van de Ondernemerschap Academy® op onze website, mondeling of per e-mail. Na je
aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van je deelname, een link naar de algemene
voorwaarden en de factuur van de investering.
2. De deelname vindt plaats op volgorde van inschrijving. Bij ‘overinschrijving’
wordt een wachtlijst opgesteld. Wanneer we onvoldoende aanmeldingen hebben kunnen we
besluiten het event onverhoopt niet door te laten gaan. We zullen je dan een alternatief
voorstellen op korte termijn of doorplaatsen naar de eerstvolgende mogelijkheid.

Artikel 5 Investering & facturatie
1. Alle prijzen op onze website, flyers, mails en overige communicatie zijn exclusief BTW en in
Euro’s.
2. De factuur ontvang je bij je aanmelding en je hebt de keuze om de factuur direct te voldoen
via Ideal of later te voldoen. Zorg er in ieder geval voor dat de factuur binnen 14 dagen na de
factuurdatum betaald wordt én voor de start van het event.

Artikel 6 Materiaal
1. Tijdens onze seminars, masterclasses en andere events maken we gebruik van verschillende
tools, scans, oefeningen en trainingsmateriaal. Er is veel zorg besteedt aan de ontwikkeling van
dit materiaal en het helpt je om inzicht te creëren en je te helpen om je inzichten in de praktijk
te brengen.
2. Natuurlijk geven we jou toestemming om dit cursusmateriaal te gebruiken, maar het is wel fijn
wanneer je niet je eigen copy-service begint en ons materiaal deelt met anderen zonder dat je
dit met ons overeengekomen bent.

Artikel 7 Online omgeving
1. Wij geloven dat inspirerende video’s en de juiste oefeningen je kunnen helpen om tot nieuwe
inzichten te komen. Daarom geven we je toegang met een persoonlijke gebruikersnaam &
wachtwoord tot onze online omgeving.
2. Het gebruik van deze online omgeving is alleen voor jou bedoeld, je hebt er tenslotte ook voor
betaald. Deel dit dus niet met derden zonder onze toestemming, ondanks dat we je
enthousiasme waarderen.
3. Ga zorgvuldig om met je gebruikersnaam & wachtwoord. Een tip die niet alleen voor onze
online omgeving geldt overigens, want jij bent als klant zelf aansprakelijk voor de gevolgen van
onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de gegevens.

Artikel 8 Annulering
1. Je kunt je altijd annuleren voor het event waarvoor je je hebt aangemeld. We hebben je er het
liefste bij, maar mocht dit niet lukken om welke reden dan ook, stuur ons dan een mail en het is
fijn wanneer je ons ook even belt. Je kunt ons mailen op info@ondernemerschapacademy.nl en
we zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 – 237 07 00.
2. Wanneer je je hebt ingeschreven houden we uiteraard wel rekening met je komst. Wanneer
je jouw komst annuleert hebben we een plekje voor je vrij gehouden die andere ondernemers
graag hadden willen hebben. Om die reden hanteren we annuleringskosten.
Tot 6 weken voor aanvang van het event zijn de annuleringskosten 25% van het totaalbedrag.
Annuleer je tussen 3 en 6 weken voor aanvang van het event, dan bedragen de
annuleringskosten 50% van het totaalbedrag. Daarna zijn de volledige kosten van deelname
verschuldigd.

Artikel 9 Kosteloze vervanging
1. In plaats van direct te annuleren, kun je je altijd kosteloos laten vervangen. Stuur je
compagnon wanneer jij onverhoopt niet kunt. Heb je geen compagnon en is het wat kortdag
deze aan te stellen dan is dit helaas geen optie.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
1. We staan altijd open voor een goede reden bij annulering. Een goede reden is dan ook echt
een onvoorziene omstandigheid, dus geen ‘Ik heb het druk en moet andere prioriteiten stellen’
of ‘Ik kon geen nee zeggen toen de tandarsassistent mij vroeg om af te spreken’, maar bij in
geval van bijvoorbeeld ziekte of sprake van echte overmacht word je deelname kosteloos
doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid.

Artikel 11 Foto’s & opnames
1. We kunnen tijdens seminars, masterclasses en events foto’s en video’s maken om als
sfeerimpressie te delen op onze website en/of social media. Door je in te schrijven ga je
akkoord met het feit dat we deze opnames mogen maken. Mocht je pertinent niet in beeld
willen, laat het ons dan weten zodat we hier rekening mee kunnen houden.
III Coaching en advies
Naast onze seminars, masterclasses en andere events kunnen we je coachen en adviseren, graag
zelfs! We hebben ervaren coaches die je écht verder helpen. Je kunt je eenmalig laten coachen,
maar in de meest gevallen stemmen we een samenwerking af waarbij we op structurele
momenten afspreken en wij je coach en klankbord zijn.

Artikel 12 Coaching en advies
1. We spreken een aantal uren af en die zetten we in onderling overleg in voor coaching,
voorbereiding, analyse, schrijven van rapportages, telefonisch overleg, interne afstemming,
overleg met derden en alles wat nodig is om jouw persoonlijke coachingsdoel te behalen. Wil je
dat we je coachen bij jou op locatie dan berekenen we 50% van de reistijd. In alle gevallen zijn
we open over de inzet van deze uren en heb je hier inzicht in op de momenten dat jij dat wenst.

Artikel 13 Verplaatsen/annuleren sessie
1. Wij bereiden ons gedegen voor om je te coachen en adviseren en plannen tijd in
onze agenda’s. Wanneer je een afspraak wilt annuleren of verplaatsen dan kan dit, maar laat het
dan zo snel mogelijk weten.
Verplaats je je afspraak 2 weken (10 werkdagen) voor de afgesproken datum dan kunnen we
onze tijd nog anders benutten. Wil je binnen 10 werkdagen je afspraak annuleren of verplaatsen,
dan zullen wij de sessie wel in rekening brengen.
Je kunt je sessie annuleren en/of verplaatsen door je coach te bellen op 030 – 237 07 00 of te
mailen op zijn/haar persoonlijke mailadres of naar het algemene
mailadres: info@ondernemerschapacademy.nl.

Artikel 14 Factuur coaching
1. Laat je je eenmalig coachen dan ontvang je de factuur in de week dat de coaching plaatsvindt.
Stemmen we een traject af van een aantal uren dan ontvang je de factuur in zijn geheel in de
week van de eerste coachingsessie. Bij een structurele samenwerking is het ook mogelijk om
gespreid te factureren, dit kun je vooraf met ons afstemmen.
De factuur dient 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden
1. We staan altijd open voor een goede reden bij annulering. In geval van bijvoorbeeld ziekte of
sprake van echte overmacht word je sessie kosteloos doorgeschoven naar de eerstvolgende
waarop jij en je coach kunnen.
2. Mocht de coach onverhoopt ziek zijn of er is sprake van een andere onvoorziene
omstandigheid waardoor hij/zij de coaching niet kan verzorgen, dan zullen we je zo snel mogelijk
informeren. We bieden je een alternatief om door een collega coach gecoacht te worden of we
plannen in afstemming met jou een nieuwe sessie op korte termijn.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrecht
1. Tenzij we dat anders schriftelijk overeenkomen behouden wij het auteursrecht en alle andere
rechten van intellectueel eigendom op alle off- & online materialen die door ons ontwikkeld zijn
en/of gebruikt worden tijdens seminars, masterclasses of coaching sessies.
2. Mocht je dit recht schenden, dan ben je ons een boete verschuldigd van € 10.000,- per
overtreding. Niet doen dus, het is een beter idee om ons even te bellen wanneer je iets wil delen
wat door ons ontwikkeld is. Vaak komen we er dan wel uit, tenzij je besluit zelf ook je academy
te beginnen met ons materiaal.

Artikel 17 Verwerking (persoons)gegevens
1. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je (persoons)gegevens en geven deze niet aan derden. We
zullen je (persoons)gegevens verwerken in een digitale administratie.
2. Je kunt erop vertrouwen dat wij ons houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
de verplichtingen die dit met zich meebrengt.

Artikel 18 Overige rechten Ondernemerschap Academy®
1. We behouden ons het recht voor om programma’s en/of materiaal te wijzigen, wanneer wij
van mening zijn dat een doorontwikkeling jou ten goede komt. Daarnaast kunnen we
(beeld)materiaal gebruiken voor verschillende programma’s, die ingaan op eenzelfde thema.

Artikel 19 Klachten & geschillen
1. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag zo snel mogelijk om dit op te lossen. Heb
je jouw klacht niet aangegeven tijdens je seminar, masterclass of coachingsessie, dan willen we
je vragen dit binnen 7 dagen na afloop te doen per mail naar info@ondernemerschapacademy.nl.
Wij zullen je klacht bevestigen en met grote zorgvuldigheid trachten op te lossen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1. Hoe logisch ook, maar voor alle volledigheid vermelden we het toch nog maar even. Op alle
rechtsbetrekkingen waar wij partij zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
wanneer we in het buitenland een seminar, masterclass of ander event houden.
2. We hopen nooit voor een rechter een geschil te moeten beslechten, want we hebben de
intentie om er in alle gevallen eerst met jou uit te komen. Mocht dat niet lukken dan is de
rechtbank Utrecht bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.