Business coaching op groeistrategie

Wil jij je laten coachen om een nieuwe stip op de horizon te creëren? Samen met je directie en/of MT een gedeelde visie en toekomstbestendige groeistrategie (her)bepalen? Laat je dan begeleiden door een business coach om gezamenlijk de juiste strategische keuzes te maken om nu én in de toekomst verder (door) te groeien.

Strategie - Business coach - Ondernemerschap Academy®

Business coaching op groeistrategie

Met een heldere toekomstvisie, de juiste strategische keuzes en door te sturen op resultaat en KPI’s kun je een goed lopend bedrijf op- en uitbouwen. Het succes op lange termijn wordt echter bepaald wanneer de visie waarmee jij het bedrijf begonnen bent wordt gedragen door je medewerkers.

Wil je de groeipotentie van je bedrijf ook benutten door een heldere groeistrategie te bepalen? Je business coach helpt je om tot de juiste inzichten en (strategische) keuzes te komen die jou én je bedrijf verder brengen.

Onze aanpak om een heldere groeistrategie te bepalen:

Wanneer we je coachen en begeleiden om een gedeelde visie en toekomstbestendige strategie te (her)bepalen zetten we samen een traject op wat in veel gevallen is opgebouwd in drie verschillende fases: de inventarisatie, de uitvoering en de borging.

Fase 1 – inventarisatie

In de eerste fase inventariseren we wat er al is, niet zonder reden heb je het bedrijf weten op te bouwen tot wat het nu is. Hierdoor komen we tot een gedeeld vertrekpunt. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf doen we dit samen met de directie, het management en eventuele teamleiders.

Dit doen we door individuele gesprekken te voeren waarbij we, eventueel met behulp van een persoonlijkheidsanalyse, ingaan op ieders rol en inventariseren hoe iedereen de huidige situatie ervaart en wat er nodig is naar de toekomst.

Vervolgens koppelen we dit terug in een gezamenlijke bijeenkomst en bespreken we de strategische richting en voornaamste thema’s uit de individuele gesprekken.

Fase 2 – uitvoering

Om tot een helder kader te komen voor een gedeelde visie en strategie werken we met 3 belangrijke uitgangspunten.

Waar willen we staan over 90 dagen? Waar staan we over 1 jaar? En waar willen we over 3 jaar staan? Dit geeft de mogelijkheid om een stip op de horizon te creëren, dit terug te vertalen naar een jaarplan en concrete acties te bepalen voor de komende 90 dagen.

Uiteraard betrekken we gedurende dit proces alle medewerkers om niet alleen draagvlak te creëren binnen het team, maar iedereen ook te betrekken bij de toekomstplannen. Hiermee bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst.

Fase 3 – borging

Gedurende de laatste fase implementeren en borgen we de toekomstvisie, de (nieuwe) structuur, de concrete doelstellingen en nieuw opgedaan gedrag.

Dat doen we niet alleen met de bestaande overlegstructuur, maar ook in sessies met de directie (en MT) en eventuele individuele coaching om een duurzame verandering te realiseren die door het hele bedrijf gedragen wordt.

Wat brengt een business coach voor de groeistrategie van jouw bedrijf? 

 • Een heldere strategie met een duidelijke focus
 • Jouw missie en visie verankerd in het bedrijf
 • Een gevalideerd en toekomstbestendig businessmodel
 • Heldere keuzes in nieuwe verdienmodellen en markten
 • Meer intern ondernemerschap en leiderschap
 • Optimalisatie van systemen, processen en structuren
 • Groei van omzet en winstgevendheid, verbetering van marges
 • Tevreden klanten die ambassadeur zijn voor je bedrijf
 • Bedrijfscultuur met gemotiveerde medewerkers en magneetwerking voor nieuw talent

Wat wij betekenen voor ondernemers

Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 

Benieuwd wat een business coach bij het bepalen van jouw groeistrategie kan betekenen?

Maak kennis met één van onze business coaches en maak werk van de uitdagingen die voor jou, je team én je bedrijf van belang zijn.

We gaan graag in gesprek om elkaar te leren kennen en van betekenis te zijn. Laat je gegevens achter of bel ons direct op: 030 – 237 07 00.

Een vraag die jou waarschijnlijk erg bezighoud als ondernemer is: ‘Hoe bepaal je de juiste groeistrategie voor je bedrijf?’.

Met een groeistrategie bepaal je de juiste manier waarop jij de groei van je bedrijf gaat realiseren. Er zijn verschillende groeistrategieën die je kunnen helpen om focus aan te brengen en je bedrijf nu én in de toekomst bestendig te maken.

Om tot een heldere groeistrategie te komen kan een business coach helpen door samen met jou en je MT in gesprek te gaan. Dit kan gaan over de stip op de horizon, de (groei) strategie en de concrete acties en initiatieven om hier – samen met je team – invulling aan te geven.

Bij het bepalen van je strategie kan een business coach jou goed helpen, maar hoe kan een business coach helpen met de strategiebepaling van je bedrijf?

Een business coach kan helpen met de strategiebepaling van je bedrijf door samen met jou in gesprek te gaan. Dit kan gaan over de stip op de horizon, de (groei) strategie en de concrete acties en initiatieven om hier – samen met je team – invulling aan te geven.

Een goede business coach is een onafhankelijke sparringpartner, brengt de ervaringen in zodat jij het wiel niet zelf uit hoeft te vinden. Hij is voor jou de stok achter de deur om niet alleen een heldere strategie te bepalen, maar daar bovenal met succes invulling aan te geven en de (groei)potentie van je bedrijf verder te benutten.

Een bedrijf heeft altijd als doel om een groei door te maken, hierbij is het handig om een bepaalde strategie te hebben. Maar waarom heb je die groeistrategie nou nodig?

Als jij als bedrijf wilt groeien is het heel risicovol om geen strategie te hebben. Je bedrijf breidt zich uit, doet investeringen en misschien neem je wel nieuwe medewerkers aan. Als jij hierbij geen strategie gebruikt kan dit heel slecht uitpakken, misschien betaald een klant wel veel te laat, of past de medewerker helemaal niet in je bedrijf. Dit alles kan je voorkomen door een groeistrategie te hanteren.

Als jij geen groei doormaakt met je bedrijf wordt je voorbijgestreefd door je concurrenten, dit wil je natuurlijk niet. Met een juiste groeistrategie gebeurt dit zelden, dus kies voor een groeistrategie waarmee je bedrijf op de juiste snelheid door blijft groeien zonder al te veel risico’s.

Wil jij met je bedrijf groeien, dan is het handig om een groeistrategie te bepalen. Maar voordat je je groeistrategie gaat bepalen moet je antwoord kunnen geven op de vraag: wat is een groeistrategie?

Met een groeistrategie bepaal je welke stappen je moet zetten om al je (zakelijke) doelen te behalen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld in een bestaande of een nieuwe markt wilt gaan opereren.

Het wordt aangeraden om dit te bepalen bij de start van je onderneming. Op deze manier heb je altijd een fundament waar je op kunt terugvallen op het moment dat je een lastige keuze moet maken. Je maakt namelijk keuzes richting je doel en die doelen staan duidelijk beschreven in je groeistrategie.

Ansoff heeft 4 groeistrategieën beschreven:

 1. Marktpenetratie (bestaand product in een bestaande markt)
 2. Productontwikkeling (nieuw product in een bestaande markt)
 3. Marktontwikkeling (bestaand product in een nieuwe markt)
 4. Diversificatie (nieuw product in een nieuwe markt)

Weet ook het beste uit jezelf, je team én je bedrijf te halen net als de volgende bedrijven:

Wij coachen ondernemers met de ambitie op persoonlijk én zakelijk verder te groeien in:

Persoonlijke coaching

Versterk jezelf met waardevolle persoonlijke inzichten die jou & je bedrijf verder brengen >

Groeistrategie

Bepaal een heldere strategie, een gedeelde visie & werk aan een toekomstbestendig bedrijf >

Leiderschap

Weet het beste uit je mensen te halen door je verder te ontwikkelen als leider binnen je bedrijf >

Teamcoaching

Weet met succes veranderingen door te voeren door je mensen te betrekken & het (groei) potentieel van iedere individuele medewerker optimaal te benutten >

Bedrijfsadvies

Benut de ervaring en expertise van een bedrijfsadviseur zodat jij het wiel niet uit hoeft uit te vinden op o.a. financiën, marketing & sales, bedrijfsoptimalisatie & HR >

Bedrijfsoverdracht

Maak je bedrijf klaar voor (familie) overdracht & laat je begeleiden door een business coach met aandacht voor de verschillende belangen en emotionele factoren >

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.