Teamcoaching & begeleiding van teams

Je medewerkers zijn de bouwstenen van je bedrijf en zetten jouw doelen om in concrete resultaten. Verschillende karakters en talenten vullen elkaar aan waardoor synergie kan ontstaan. Maar die diversiteit maakt samenwerken en communiceren ook uitdagend. Samen met je team(s) toewerken naar een volgende fase? Laat je team coachen door een business coach.

Business coaching - Teamcoaching

Teamcoaching & begeleiden van teams

Teamcoaching zorgt voor bewustwording van ieders eigen rol binnen het team, de onderlinge dynamiek en bijdrage aan het organisatieresultaat. Onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar gemaakt en waardering voor elkaars kwaliteiten wordt uitgesproken.

Met de besproken punten gaan we als team aan de slag om concrete teamdoelstellingen formuleren en bovenal waar te maken.

Onze aanpak in teamcoaching en begeleiden van teams:

Wanneer we je team(s) coachen en begeleiden zetten we samen een traject op wat in veel gevallen is opgebouwd in drie verschillende fases: de inventarisatie, de uitvoering en de borging.

Fase 1 – inventarisatie

In de eerste fase inventariseren we wat er al is. Wat gaat er goed goed en wat gaat er (nog) niet goed?  Hoe ervaart men de samenwerking in het team en de onderlinge communicatie? Hoe zien medewerkers de toekomst van het bedrijf en hun eigen rol? En wat is daarvoor nodig?

Dit doen we door individuele gesprekken te voeren waarbij we, eventueel met behulp van een persoonlijkheidsanalyse, ingaan op ieders rol en inventariseren hoe iedereen de huidige situatie ervaart en wat er nodig is naar de toekomst.

Fase 2 – uitvoering

Vervolgens koppelen we dit terug in een gezamenlijke bijeenkomst en bespreken we de strategische richting en voornaamste thema’s uit de individuele gesprekken.

Dat doen we uiteraard in afstemming met jou waarbij we ingaan op de stip op de horizon van het bedrijf, wat daarvoor nodig is binnen het team en wat dit vraagt op bijvoorbeeld het gebied van samenwerking en communicatie, maar ook op gebieden als procesoptimalisatie, resultaatgerichtheid en strategie.

We gaan in op die thema’s die naar voren komen in de individuele gesprekken en de (gedrags)verandering die jij teweeg wilt brengen binnen je team.

Fase 3 – borging

Gedurende de laatste fase implementeren en borgen we de inzichten en intenties die iedereen heeft. Dit kunnen we doen tijdens bestaande overleggen, eventuele managers en leidinggevende kunnen dit borgen en wij kunnen hier een rol in spelen door, afhankelijk van de behoefte, door teamleden te coachen en bijeenkomsten te faciliteren.

Wat brengt teamcoaching voor je team? 

  • Vergroting van de daadkracht en energie van het team
  • Helderheid in taken en verantwoordelijkheden
  • Bevordering van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team
  • Verbeterd wederzijds begrip en respect voor elkaar en voor onderlinge verschillen
  • Versterking van onderlinge samenwerking, door open communicatie
  • Optimale inzet van de kwaliteiten van de verschillende teamleden
  • Effectievere en efficiëntere samenwerking
  • Concrete teamdoelstellingen, met een duidelijke structuur, focus en afspraken

Wat wij betekenen voor ondernemers

Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 
Management development
 

Benieuwd wat een business coach voor jouw team(s) kan betekenen?

Maak kennis met één van onze business coaches en maak werk van de uitdagingen die voor jou, je team én je bedrijf van belang zijn.

We gaan graag in gesprek om elkaar te leren kennen en van betekenis te zijn. Laat je gegevens achter of bel ons direct op: 030 – 237 07 00.

Bij het kiezen van een teamcoach kom je verschillende obstakels tegen, dus hoe kies je de juiste teamcoach?

Het kiezen van een teamcoach is niet de makkelijkste opdracht. De teamcoach moet goed bij jou team aansluiten en de connectie hebben met het team. Kijk goed naar de ervaring van de teamcoach en of dit aansluit op jou team. Verder is het belangrijk dat jij het gevoel hebt dat deze teamcoach jou team kan verbeteren.

Het gevoel van het team is het belangrijkst, merk jij dat de teamcoach een aanvulling is en je team er plezier uit haalt dan zal het een juiste zijn. Ga samen met je team zitten en bespreek welke teamcoach het team het liefst heeft en voor welke onderdelen hij moet helpen met het verbeteren.

Om jou team bijvoorbeeld beter te laten samenwerken kan je gebruik gaan maken van een teamcoach. Maar wat is een teamcoach?

Een teamcoach kan gaan om een intern of extern persoon. Hij reflecteert samen met het team wat er goed gaat en waarop verbetert kan worden. Hierdoor zal het team een groei bewerkstelligen. Deze groei heeft als resultaat dat er beter wordt samengewerkt richting één doel.

Hij zal met bijvoorbeeld opdrachten voor jou team een betere samenstelling en samenwerking bewerkstelligen. Hij kan dit doen bij bijvoorbeeld alleen het sales team maar ook bij een heel team van alle afdelingen.

Als ondernemer wil jij dat je team het beste resultaat levert, hierbij kan een teamcoach helpen. Maar wat voor invloed kan een teamcoach hebben op jouw bedrijf?

Een teamcoach kan ervoor zorgen dat er meer samenhang tussen de werknemers vormt binnen jouw bedrijf. De teamcoach kan samen met het team gaan kijken naar wat er goed gaat en waar verbetering nodig is. Met als gevolg dat het team beter gaan samenwerken en door elkaar aan te vullen waar dat nodig is.

Een teamcoach heeft als invloed dat er betere resultaten behaalt worden en dat de algemene sfeer binnen het bedrijf zich verbetert. Werknemers zullen met meer plezier naar het werk gaan en willen ook harder voor jou werken.

Weet ook het beste uit jezelf, je team én je bedrijf te halen net als de volgende bedrijven:

Wij coachen ondernemers met de ambitie op persoonlijk én zakelijk verder te groeien in:

Persoonlijke coaching

Versterk jezelf met waardevolle persoonlijke inzichten die jou & je bedrijf verder brengen >

Groeistrategie

Bepaal een heldere strategie, een gedeelde visie & werk aan een toekomstbestendig bedrijf >

Leiderschap

Weet het beste uit je mensen te halen door je verder te ontwikkelen als leider binnen je bedrijf >

Teamcoaching

Weet met succes veranderingen door te voeren door je mensen te betrekken & het (groei) potentieel van iedere individuele medewerker optimaal te benutten >

Bedrijfsadvies

Benut de ervaring en expertise van een bedrijfsadviseur zodat jij het wiel niet uit hoeft uit te vinden op o.a. financiën, marketing & sales, bedrijfsoptimalisatie & HR >

Bedrijfsoverdracht

Maak je bedrijf klaar voor (familie) overdracht & laat je begeleiden door een business coach met aandacht voor de verschillende belangen en emotionele factoren >

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.