Inzicht financiële impact coronacrisis

Krijg inzicht in de financiële impact van de coronacrisis op uw sector en uw bedrijf, stel de vragen die u bezighouden en raak geïnspireerd door artikelen, inzichten en ervaringen die wij voor u hebben samengebracht op dit platform:

Voor veel van de sectoren die geraakt zijn door de coronacrisis verwacht de Rabobank later in het jaar een gedeeltelijk herstel. In het eerste kwartaal kromp de Nederlandse economie met 1,7 procent. Het corona-effect was dus al in het eerste kwartaal direct merkbaar in Nederland, maar minder groot dan in onze buurlanden. De grootste daling […]

De coronacrisis heeft een grote impact op bedrijven in verschillende sectoren en regio’s. De impact verschilt echter sterk per sector en is in iedere regio anders. Het UWV monitort de arbeidsmarktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis en heeft de impact van de coronacrisis per regio in Nederland in kaart gebracht. Download de factsheet voor uw regio […]

De Nederlandse economie ondergaat dit jaar naar verwachting een historische krimp van bijna 6 procent. Voor het tweede kwartaal verwachten de Rabobank dat het bbp krimpt met 8 procent. Toch is dit relatief mild in vergelijking met andere Europese landen en de wereldwijde recessie. Dit komt door een minder strenge lockdown, een hoge mate van […]

70% van de ondernemers verwacht dat zijn/haar bedrijf de coronacrisis weet te overleven. 20% kan het nog niet inschatten en 10% van de ondernemers verwacht de coronacrisis waarschijnlijk niet te overleven. Dat blijkt uit de flitspeiling van de Kamer van Koophandel onder ruim 1.800 ondernemers uit verschillende sectoren. Wat maakt dat bedrijven de coronacrisis overleven? […]

In het gunstigste scenario krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 5 %. Dat is het geval wanneer de corona beperkende maatregelen van de overheid vanaf 1 juni kunnen worden versoepeld. Blijven de huidige maatregelen gehandhaafd tot september, dan komt de krimp uit op 14 %. Dit blijkt uit de nieuwste publicatie van de prognose door […]

De economische impact van de coronacrisis wordt in alle sectoren gevoeld, zo blijkt uit een enquête onder branche organisaties door MKB-Nederland. De helft van de branches wordt direct al geconfronteerd met een omzetverlies, twee derde geeft aan een omzetverlies te verwachten in de komende drie maanden en meer dan de helft van de branches ervaart […]

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie. Bekijk de video van het CPB: Alle maatregelen, nieuws, tips en initiatieven voor […]

Het coranavirus en de getroffen overheidsmaatregelen raken iedere sector. De Rabobank geeft in hun sectorprognose aan dat zij ervan uitgaan dat de Nederlandse economie in 2020 met circa 0,2 procent krimpt. De verschillen per sector zijn groot, voor sommige sectoren is het effect minimaal en andere sectoren zijn volledig stil komen te vallen. Terugval in […]

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.