Managementfase

Groei door structuur

Het bedrijf groeit door, er komen steeds meer nieuwe klanten bij en de omzet neemt toe. De verkoop draait goed, maar een goede marge blijft een uitdaging. Er worden veel successen gevierd maar er is zoveel te doen, dat het er soms ook wel bij inschiet. Het team wordt groter en het is samen zoeken naar een structuur die schaalbaar is. Heel veel dingen moeten worden opgezet en opgestart en je rol verandert van ondernemer, meer in die van ‘manager’.

Een nieuwe fase die vraagt om meer structuur, duidelijkheid en focus. En een beroep doet op andere capaciteiten dan in de pioniersfase.

De belangrijkste uitdagingen in de managementfase

Strategie

Bij jou komt steeds meer het besef, dat het anders moet. Het harde werken en de lange dagen eisen hun tol. Je hebt wel een stip op de horizon gezet, maar hoe daar te komen is nog niet helder. Het is moeilijk om prioriteiten te stellen en keuzes te maken voor de toekomst. Meer managementinformatie wordt een noodzaak om gefundeerde beslissingen te nemen.

Hoe wij helpen

 • Een strategische doorlichting van je bedrijf – waar sta je nu & waar wil je naartoe
 • Scenario’s bepalen en uitwerken + keuzes maken
 • Formuleren van missie en kernwaarden en hoe je jouw mensen hierin meeneemt
 • Concrete doelstellingen formuleren op maand-, kwartaal- en jaarbasis
 • Focus bewaken en begeleiding bij implementatie

Financieel

De kosten dreigen uit de hand te lopen en marges staan onder druk. Opeens komt de liquiditeit in gevaar of is er behoefte aan extra krediet. Meer financieel inzicht is noodzakelijk, voor het maken van keuzes voor investeringen en eventuele financiering.

Hoe wij helpen

 • Verder vergroten financieel inzicht
 • Opzet meerjarenprognose inclusief scenario’s
 • Kostprijsanalyses en meer inzicht in marges
 • Ontwikkeling financiële managementrapportages
 • Inrichten dashboard

Organisatie

Je wil er niet meer alleen voorstaan, je wil je bedrijf versterken en minder afhankelijk maken van jou als persoon. Er moet van alles geregeld worden en taken worden bij je weggehaald. Het wordt steeds belangrijker om zaken vast te leggen, processen te beschrijven en het bedrijf anders te structureren. Vaak zijn mensen van het eerste uur wat meer ontevreden en staat de bedrijfscultuur onder druk.

Hoe wij helpen

 • Implementeren overlegstructuur
 • Inrichting van processen en systemen
 • Overstap naar nieuwe systemen, voor boekhouding, CRM, voorraadbeheer etc.
 • Opzet functieprofielen en persoonlijke ontwikkeling medewerkers

Team

Er is behoefte aan meer overleg en het maken van keuzes wordt formeler. Er is meer vraag naar functieprofielen, functioneringsgesprekken etc. Nieuwe mensen kosten veel marge en creëren complexiteit en afstemmingsproblemen. Succes wordt normaler en minder gevierd of bij stilgestaan.

Kans op ontevreden medewerkers die zich niet begrepen voelen.

Hoe wij helpen

 • Creëren van eigenaarschap onder medewerkers
 • Teamscan: bouwen van een succesvol team
 • Verbetering onderlinge samenwerking en interne communicatie
 • Meedenken van belangrijke teamleden in strategie en toekomstvisie
 • Teamtrainingen o.g.v. teamontwikkeling, effectieve communicatie, samenwerking en persoonlijke effectiviteit

Leiderschap

Je ervaart zelf meer drukte en complexiteit. De afhankelijkheid van jou als ondernemer wordt steeds meer zichtbaar. Delegeren en loslaten is niet je sterkste kant en dit eist nu zijn tol, vooral qua werk/privé balans. Je voelt je soms de leider, met helpers. Je hebt in deze fase veel verschillende petten op en dient alle ballen continu in de lucht te houden. Je wil jezelf vooral weer bezig houden met goede en creatieve ideeën realiseren en kansen pakken. Uitdaging blijft om hierin focus te vinden en langzaam van korte termijn denken naar iets verder vooruit kijken.

Hoe wij helpen

 • Persoonlijke coaching ondernemer
 • Reflectie door persoonlijkheidsanalyse o.b.v. DISC
 • Inzicht in eigen leiderschapsstijl en het effect daarvan op anderen
 • Bepalen waar je kracht ligt om zo je rol te herdefiniëren (wat blijft bij mij en wat delegeer ik)
 • Versterken leiderschapskwaliteiten
 • Verkleinen van afhankelijkheid van jou als ondernemer
 • Aandacht voor werk/privé balans

Benieuwd wat een business coach voor jou én je bedrijf kan betekenen?

Maak kennis met één van onze business coaches en maak werk van de uitdagingen die voor jou, je team én je bedrijf van belang zijn.

We gaan graag in gesprek om elkaar te leren kennen en van betekenis te zijn. Laat je gegevens achter of bel ons direct op: 030 – 237 07 00.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.