Een toekomstbestendig businessmodel op slechts één A-4’tje? Gebruik Business Model Canvas

Home Inspiratie Een toekomstbestendig businessmodel op slechts één A-4’tje? Gebruik Business Model Canvas

In de snel veranderende wereld van vandaag is het essentieel om een toekomstbestendig bedrijfsmodel te hebben dat zich kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Maar hoe kom je tot dat business model wat voor iedereen in één oogopslag duidelijk is?

Het antwoord: Business Model Canvas, een krachtig model dat helpt jullie businessmodel visueel in kaart te brengen op slechts één A-4! Het Business Model Canvas brengt de belangrijkste elementen van het bedrijf in kaart, zoals de doelgroep, inkomstenstromen en kostenstructuur voor een succesvol en toekomstbestendig bedrijf.

In dit artikel gaan we dieper in op het Business Model Canvas en geven we een gratis BMC-template om zelf aan de slag te gaan met het (her)definiëren van jullie eigen toekomstbestendige bedrijfsmodel. Aan de slag dus!

Wat is het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas is een hulpmiddel om het business model van een bedrijf in kaart te brengen. Het is ontworpen door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur en beschrijft de negen belangrijkste bouwstenen van een business model. Het model geeft een visuele weergave hoe je als bedrijf waarde creëert voor klanten met een gezond financieel rendement.

Het Business Model Canvas is een eenvoudig hulpmiddel dat door iedereen gebruikt kan worden, zowel bij de start van een nieuw bedrijf als bij het herdefiniëren van het bestaande businessmodel. Het bestaat uit negen bouwstenen die samen het bedrijfsmodel vormen. Het doel van het model is om de verschillende onderdelen van een bedrijf in kaart te brengen, te analyseren én scherpe keuzes te maken om een toekomstbestendig business model voor het bedrijf te realiseren.

Wat maakt een businessmodel toekomstbestendig?

Een toekomstbestendig business model is een model dat kan omgaan met veranderende marktomstandigheden en tegelijkertijd waarde blijft creëren voor de klant en winstgevend is voor het bedrijf. Het is belangrijk om een business model te hebben dat flexibel genoeg is om te kunnen reageren op veranderingen in de markt, terwijl het tegelijkertijd de kernwaarden van het bedrijf behoudt.

Een toekomstbestendig business model moet ook rekening houden met nieuwe technologieën en veranderingen in consumentengedrag. Bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan deze veranderingen, zullen op langere termijn succesvoller zijn dan bedrijven die vasthouden aan verouderde business modellen.

De negen bouwstenen van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen die samen het business model van een bedrijf vormen. Hieronder worden deze bouwstenen kort toegelicht:

1. Value Proposition: De waardepropositie van een bedrijf beschrijft de diensten of producten die het bedrijf aan klanten aanbiedt en hoe deze waarde creëren voor de klant.

2. Customer Segments: De verschillende doelgroepen die het bedrijf bedient.

3. Channels: De manieren waarop het bedrijf communiceert met potentiële klanten en hoe het haar producten of diensten levert.

4. Customer Relationships: De manier waarop het bedrijf omgaat met haar klanten, variërend van persoonlijke interacties tot volledig geautomatiseerde processen.

5. Revenue Streams: De verschillende manieren waarop het bedrijf inkomsten genereert.

6. Key Resources: De middelen die het bedrijf nodig heeft om haar waardepropositie te realiseren, zoals personeel, technologie en fysieke middelen.

7. Key Activities: De belangrijkste activiteiten die het bedrijf onderneemt om haar waardepropositie te realiseren.

8. Key Partnerships: De relaties die het bedrijf heeft met andere bedrijven of organisaties om haar waardepropositie te realiseren.

9. Cost Structure: De kosten die het bedrijf maakt om haar waardepropositie te realiseren.

Hoe vul je het Business Model Canvas in?

Het invullen van het Business Model Canvas werkt het beste wanneer je samen met je (management)team een brainstormsessies in de agenda zet. Stuur iedereen een voorbereidende mail (waarin je kunt verwijzen naar dit artikel) en volg de volgende stappen bij het invullen van het BMC:

1. Begin met het invullen van de Value Proposition. Beschrijf de producten en/of diensten die jullie  bedrijf aanbiedt en hoe deze waarde creëren voor de klant. Brainstorm gezamenlijk over het beantwoorden van de volgende vragen: Welke waarde levert jullie bedrijf aan de klant? Welk probleem van jullie klanten helpen jullie op te lossen? In welke klantbehoefte voorzien jullie? Welke belofte maken jullie richting de klant?

2. Identificeer de verschillende doelgroepen (Customer Segments) die jullie bedienen. Brainstorm gezamenlijk over het antwoord op de volgende vragen: Voor wie creëert jullie bedrijf/concept waarde? Wat zijn de behoeften van jullie klanten? Wie zijn de belangrijkste klanten? Welke klantsegmenten onderscheid jullie bedrijf of concept?

3. Beschrijf de verschillende kanalen (Channels) die jullie bedrijf gebruikt om met klanten te communiceren en op welke wijze jullie de producten en/of diensten leveren. Pak de geeltjes bij de hand en zet de antwoorden op papier op deze vragen: Via welke kanalen willen de klantsegmenten worden bereikt? Hoe zijn deze kanalen geïntegreerd? Hoe integreren we onze kanalen met de routines van de klant?  Welke kanalen zijn het meest kostenefficiënt?

4. Beschrijf de relatie die jullie bedrijf heeft met klanten (Customer Relationships). Dit kan variëren van persoonlijke interacties tot volledig geautomatiseerde processen. Bedenk samen het antwoord op de vragen: Wat voor soort relatie verwacht elk klantsegment van jullie? Hoe onderhouden jullie de relaties met de klanten? Op welke manier gaat jullie bedrijf contacten aan met hun klanten? Welke data worden er verzameld?

5. Beschrijf de verschillende manieren waarop jullie bedrijf inkomsten genereert (Revenue Streams). Ga na wat het antwoord is op vragen als: Voor welke waarde zijn klanten echt bereid te betalen? Hoe wil een klant het liefst betalen? Genereert jullie bedrijf eenmalige of terugkerende inkomsten? Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten? Wat levert het jullie naast financiën nog meer op?

6. Identificeer de middelen (Key Resources) die jullie bedrijf nodig heeft om te kunnen ondernemen, zoals personeel, technologie en fysieke middelen. Kortom, zet op papier: Wat en wie heb jullie nodig?

7. Identificeer de belangrijkste activiteiten (Key Activities) die jullie bedrijf onderneemt. Bedenk wat het antwoord is op de volgende vragen en schrijf dit ook op een geeltje: Welke kernactiviteiten zijn vereist om waarde te bieden voor klanten Kortom: Wat doen jullie precies concreet?

8. Identificeer de relaties (Key Partnerships) die jullie bedrijf heeft met andere bedrijven of organisaties om van waarde te zijn voor klanten. Zet op papier: Wat doen jullie zelf en wat besteden jullie uit? Het helpt om te bedenken van wie jullie (vaak) een factuur krijgen om de voornaamste partners in beeld te brengen.

9. Beschrijf tenslotte de kosten (Cost Structure) die jullie bedrijf maakt. Bedenk gezamenlijk welke kosten jullie moeten maken waarbij logischerwijs blok 9 kleiner moet zijn dan blok 5 om een financieel gezond en toekomstbestendig bedrijf te hebben.

Tips voor effectief gebruik van het BMC

Het Business Model Canvas is een krachtig hulpmiddel, maar het is belangrijk om het effectief te gebruiken. Enkele tips voor een effectief gebruik van het BMC:

1. Maak gebruik van post-its om de verschillende bouwstenen van het BMC te creëren. Op deze manier kunnen de bouwstenen gemakkelijk worden verplaatst als er wijzigingen moeten worden aangebracht en het helpt bij het brainstorm proces.

2. Werk samen met het team om het BMC in te vullen. Het invullen van het BMC kan een geweldige manier zijn om ideeën te genereren en het team te betrekken bij het bedrijfsproces.

3. Wees zo gedetailleerd mogelijk bij het invullen van het BMC. Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe beter het BMC zal werken als een hulpmiddel voor het bedrijfsproces.

4. Gebruik het BMC als een communicatiemiddel. Het BMC kan worden gebruikt om het bedrijfsmodel aan anderen te communiceren, zoals investeerders, collega’s en/of belangrijke partners.

Voorbeelden van succesvolle bedrijven die ook Business Model Canvas gebruiken

Er zijn tal van succesvolle bedrijven die het Business Model Canvas als hulpmiddel hebben gebruikt om hun bedrijfsmodel te creëren of te vernieuwen. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

1. Airbnb: Airbnb heeft het traditionele hotelmodel veranderd door een platform te creëren waarop mensen hun eigen huizen kunnen verhuren aan reizigers.

2. Spotify: Spotify heeft het traditionele business model van de muziekindustrie veranderd door een streamingdienst aan te bieden in plaats van de verkoop van fysieke albums.

3. Tesla: Tesla heeft het traditionele business model van de auto-industrie veranderd door zich te richten op elektrische auto’s en innovatieve technologieën.

Veelvoorkomende fouten bij het maken van een Business Model Canvas

Het maken van een Business Model Canvas kan een uitdagend proces zijn. Dit zijn de meest voorkomende fouten die je kunt vermijden omdat je dit artikel gelezen hebt:

1. Het vergeten van een of meer bouwstenen of hanteren van een andere volgorde. Het is belangrijk om alle negen bouwstenen in bovenstaande volgorde van het BMC in te vullen om een compleet beeld te krijgen van het bedrijfsmodel.

2. Te weinig informatie geven over elke bouwsteen. Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te zijn bij het invullen van het BMC. Dit zal helpen om het BMC effectiever te maken als een hulpmiddel voor het bedrijfsproces.

3. Elkaar onvoldoende ruimte geven of proberen te overtuigen bij het brainstormen. Zorg dat iedereen alle ruimte heeft om tijdens het brainstormen al zijn/haar gedachten te delen. Wanneer alle briefjes hangen, neem dan de tijd om het gesprek met elkaar aan te gaan en keuzes te verscherpen.

4. Niet regelmatig bijwerken van het BMC. Het BMC moet regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen in het bedrijfsmodel te weerspiegelen en om ervoor te zorgen dat het BMC effectief blijft als een hulpmiddel voor het bedrijfsproces.

Aan de slag met het gratis BMC template!

Het Business Model Canvas is een krachtig hulpmiddel voor het creëren van een toekomstbestendig business model. Het biedt een visuele weergave van de belangrijkste elementen van een bedrijf en kan helpen bij het identificeren van kansen en uitdagingen in de markt.

Door het BMC regelmatig bij te werken, kan het bedrijf zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en waarde blijven creëren voor de klant.

Gebruik deze gratis BMC template van de Ondernemerschap Academy om vandaag nog te beginnen met het creëren van jouw toekomstbestendige business model!

Samen met je team een workshop Business Model Canvas?

Wil je samen met je team aan de slag met Business Model Canvas en een workshop laten begeleiden? Wij gaan graag in gesprek om kennis te maken om voor jullie van betekenis te zijn!

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op of bel ons direct op nummer 030 – 237 07 00.

Maak een afspraak
  • Artikel delen

  • Share to inspire.

Lees ook

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.