NOW 3.0 rekentool

Home > Inspiratie > NOW 3.0 rekentool

U kunt met de NOW 3.0 een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen gedurende drie keer een drie maandelijkse periode die geleidelijk wordt afgebouwd. Wij hebben een NOW 3.0 rekentool ontwikkeld zodat u de exacte subsidie per tijdvak exact kunt berekenen.

De NOW 3.0 kent drie tijdvakken:
• NOW 3.1: 1 oktober – 1 januari, aanvragen tot 27 december 2020.
• NOW 3.2: 1 januari – 1 april, aanvragen van 15 februari – 14 maart 2021.
• NOW 3.3: 1 april – 1 juli, aanvragen van 17 mei – 13 juni 2021.

NOW 3.0 rekentool download
[update december 2020]

Bereken direct de tegemoetkoming van uw loonkosten en download hier onze NOW 3.0 rekentool met een update van de voorwaarden n.a.v. de lockdown.

Geef aan wat uw jaaromzet over 2019 was, vul de totale loonsom in over juni 2020 en bepaal over welk tijdvak de omzetdaling is ingezet en met welk percentage. Geef daarnaast met welk percentage de loonsom eventueel is afgebouwd ten opzichte van juni 2020 en vervolgens geeft de NOW 3.0 rekentool exact aan welke tegemoetkoming van de loonkosten u krijgt.

Aanvragen NOW 3.0

Wilt u gebruik maken van de NOW 3.1 regeling over de periode 1 oktober – 1 januari 2020 (derde aanvraagperiode)? U kunt uw aanvraag voor de NOW via deze link bij het UWV indienen tot en met zondag 27 december 2020.

Verschillen NOW 3.0 regeling

Er zijn een aantal verschillen tussen de NOW 3.0 en de eerdere NOW regelingen. Zo bestaat de NOW 3.0 uit 3 tijdvakken van ieder drie maanden, gaat het minimale omzetverlies in het tweede tijdvak omhoog van 20 naar 30% en wordt het vergoedingspercentage afgebouwd van 80%, naar 70% en uiteindelijk 60% in het laatste tijdvak.

Voor wie is de NOW 3.0 bedoeld?

De NOW 3.0 geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronacrisis en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald en verbruiken hun WW-rechten niet. Als werkgever stemt u met de werknemers af of zij werk dienen te verrichten of niet.

Voorwaarden NOW 3.0 aanvraag

Om de subsidie te ontvangen bent u verplicht om:
• Werknemers 100% door te betalen.
• De subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
• Werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
• Loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
• Werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen.
• Over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming 100.000 euro of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Ook wanneer het voorschot lager is dan 100.000 euro of de definitieve tegemoetkoming lager dan 125.000 euro. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Wat valt er onder de omzet in de NOW 3.0 rekentool?

Voor de definitie van de omzet geldt de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Indien u eerder een beroep heeft gedaan op de eerdere NOW regelingen, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het laatste tijdvak.

Hoe wordt de omzet berekend in de NOW 3.0 rekentool?

Bij de NOW 3.0 (standaard)regeling wordt het omzetverlies in het geselecteerde tijdvak vergeleken met een kwart van de jaaromzet van 2019.

Uw subsidie wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde omzetdaling. Wanneer de verwachte omzetdaling lager uitvalt dan de gerealiseerde omzetdaling wordt uw subsidie lager vastgesteld.

In dit geval betaald u het voorschot (deels) terug, afhankelijk van de hoogte van het betaalde voorschot.

Wanneer de gerealiseerde omzet nog lager uitvalt dan de verwachte omzetdaling, dan wordt de definitieve subsidie in dit geval hoger vastgesteld omdat u minder omzet heeft behaald en dus een hogere omzetdaling heeft dan verwacht.

Hoe wordt de loonsom in de NOW 3.0 rekentool bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten en vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau.

De loonsom bestaat uit loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij in beginsel de loonsom van juni 2020. Het loon van alle werknemers die in juni 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.691 in tijdvak 1 en 2 en in tijdvak 3 € 4.845 van het SV-loon per werknemer mee.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt u immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom. Een eventueel uitbetaalde 13e maand, wordt ook uit de loonsom gefilterd.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een voor alle werkgevers uniforme opslag van 40% bovenop de loonsom.

Disclamer: wij hebben met grote zorg de rekentool NOW 3.0 regeling opgesteld. Mocht ondanks deze inspanning de uitkomst van de rekentool onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. U kunt evenmin rechten ontlenen aan de berekening. 

Sterk uit de coronacrisis komen?

Heeft u een bedrijf met personeel in dienst en wordt uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? Vraag dan een gratis gesprek aan om een half uur te sparren met één van onze coaches, trainers of experts.

Vraag hier een kosteloos gesprek aan en wij nemen contact met u op of bel ons direct op telefoonnummer 030 – 237 07 00.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Artikel delen

  • Share to inspire.

Als eerste onze nieuwe artikelen lezen?

Op de hoogte blijven

Lees ook

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.