Staat van het mkb 2021

Home Inspiratie Staat van het mkb 2021

Het Comité voor Ondernemerschap schetst jaarlijks de ontwikkelingen in het mkb. Gisteren werden deze gepresenteerd in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima. Veel bedrijven hebben de coronacrisis weten te doorstaan, het is nu van belang om weer vooruit te kijken én te handelen.

Staat van het MKB 2021

Terugblik
Een groot deel van het mkb van Nederland is vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis doorgekomen. Veel ondernemers konden doorgaan met ondernemen, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. De impact van de coronacrisis verschilt sterk per bedrijf en sector. Sommige ondernemers zijn tijdens de crisis gegroeid, andere zijn ondanks tegenslagen overeind gebleven, en er is een groep ondernemers die kampt met flinke problemen.

Vooruit kijken
Dit is het volgens het comité hét moment om weer vooruit te kijken want er zijn lange termijn investeringen nodig. Met name op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Het comité ziet voldoende kansen voor ondernemers om te groeien en om een stijging in toegevoegde waarde en productiviteit te realiseren door te investeren in innovatie en groei, arbeidsmobiliteit en verbetering ondernemerschap.

Duurzame groei
Duurzame groei is nodig voor de continuïteit en lange termijn waarde creatie van elk mkb-bedrijf. Groei is geen doel op zich. Wel zorgt groei in banen én productiviteit voor het beste uitgangspunt voor mkb-bedrijven.

Digitale economie
De transitie naar een duurzame en digitale economie vereist inspanningen en gerichte investeringen. Veranderingen zijn nodig om een gunstige positie op de markt te behouden en het concurrentievermogen en het duurzaam groeivermogen in stand te houden. De ontwikkeling van nieuwe ‘groene’ markten biedt daarbij kansen voor ondernemers.

Technologische ontwikkelingen
Toekomstbestendige bedrijven spelen tijdig in op technologische ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen. Het tijdig meebewegen voorkomt hoge kosten op het moment dat overheden genoodzaakt zijn dwingende maatregelen te treffen. Daarom is het van belang dat bedrijven nu nadenken en investeren in verduurzaming.

Uitdagingen
Er zijn ook andere grote uitdagingen. Denk aan het toenemende, wereldwijde tekort aan grondstoffen, de recente stijging in energieprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt van mkb-ondernemers dat ze flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen. Dat is zeker niet gemakkelijk.

Staat van het MKB 2021, de voornaamste conclusies:

Duurzame groei is nodig voor de continuïteit en lange termijn waarde creatie van elk mkb-bedrijf.
Groei is geen doel op zich. Wel zorgt groei in banen én productiviteit voor het beste uitgangspunt voor mkb-bedrijven. Hierbij gaat het dan wel om ‘gezonde groei’, omdat deze leidt tot toegevoegde waarde, winstgevendheid en investeringsmogelijkheden.

De transitie naar een duurzame en digitale economie vereist gerichte investeringen.
Veranderingen zijn nodig om een gunstige positie op de markt te behouden en het concurrentievermogen en het duurzaam groeivermogen in stand te houden. De ontwikkeling van nieuwe ‘groene’ markten biedt kansen voor ondernemers.

Toekomstbestendige bedrijven spelen tijdig in op technologische ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen. Het tijdig meebewegen voorkomt hoge kosten op het moment dat overheden genoodzaakt zijn dwingende maatregelen te treffen. Daarom is het van belang dat bedrijven nu nadenken en investeren in verduurzaming.

De toegang tot financiering moet worden verbeterd. Het is noodzakelijk dat mkb’ers betere toegang krijgen tot kapitaal in de vorm van zowel vreemd als eigen vermogen. Er is een robuuste en diverse financieringsmarkt nodig, waar naast bancaire financiering ook alternatieve financieringsvormen toegankelijk zijn.

Investeren in menselijk kapitaal is essentieel. Niet alleen voor de transitie naar een digitale en duurzame economie, maar ook om de arbeidsproductiviteit te verhogen, om ervoor te zorgen dat werknemers wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn, en om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het Comité onderstreept daarin het belang van ondernemerschapsonderwijs.

Dit is hét moment om te digitaliseren. Digitale voorlopers in het mkb zijn minder hard geraakt dan digitale achterblijvers. Zij komen sterker uit deze crisis. Sommige ondernemers hebben de gevolgen van de coronacrisis benut om innovaties door te voeren en te digitaliseren. Digitalisering gaat echter niet alleen om e-commerce, maar ook om datagedreven werken en technologieën zoals machine learning en artificial intelligence.

Staat van het MKB 2021 jaarbericht

Wil je het volledige 71-pagina tellende Jaarbericht Staat van het MKB 2021 ontvangen? Download hier het volledige rapport.

  • Artikel delen

  • Share to inspire.

Lees ook

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.